Přestaňme se přizpůsobovat technice,
využijme techniku podle svých požadavků.

Alkomat

Pilotní verze Alkomatu

Prodej Plzeňského piva v automatech.

Na základě osobního dokladu je ověřen věk kupujícího. Pouze při dosažení požadovaného věku je mu koupě piva umožněna.
Pilotní projekt začal na podzim roku 2006. V roce 2007 dochází k rozmístění prvních 60 Alkomatů po ČR. Projekt dále pokračuje v roce 2008.

Jiná uplatnění.

Ve spolupráci s firmami JVM Computers a Future Art pracujeme na uplatnění zařízení pro ověřování věku při prodeji tabákových výrobků. Obecně je princip automatické kontroly věkové hranice podle osobních dokladů použitelný všude, kde je to legislativně požadováno. Například také při vstupu do heren, nočních podniků, kin apod.

Další informace:

Chráněno užitným vzorem!