Přestaňme se přizpůsobovat technice,
využijme techniku podle svých požadavků.