Přestaňme se přizpůsobovat technice,
využijme techniku podle svých požadavků.

SMS Server

Základní vlastnosti:

  • Modulární řešení.
  • Neomezený počet vysílaných SMS na libovolný počet telefonních čísel.
  • Ovládání výstupů SMS zprávou ze zvolených čísel.
  • Potvrzení ovládání zpětnou SMS.
  • Vstupní moduly po 32 vstupech. Maximálně 4096 vstupů.
  • Výstupní moduly po 8 výstupech. Maximálně 2048 vstupů.

Popis

Systém se skládá z počítače, SMS komunikátoru, základní jednotky a potřebného počtu vstupních a výstupních jednotek. Aby byla zajištěna spolehlivost systému, je použit operační systém DOS. Na základě podnětu, což může být změna na některém vstupu, nebo přijetí SMS, provede systém nadefinovanou reakci. Reakcí může být aktivace vybraného výstupu, nebo poslání SMS. Na základě jednoho podnětu může být spuštěno libovolné množství reakcí.

Dále může program obstarávat libovolné požadované funkce podle přání zákazníka.